Sprawy Cywilne

 

W  zakres   usług   z  dziedziny  prawa   cywilnego   świadczonych  przez   Kancelarię  wchodzi:   reprezentacja    stron    postępowania    w   postępowaniu    przed    sądem pierwszej         instancji,      w         postępowaniu        odwoławczym       a      także    w  postępowaniu      przed        Sądem        Najwyższym.         Udzielamy          konsultacji   przedprocesowych,    reprezentujemy    w    toku    spraw    sądowych,  sporządzamy  środki   zaskarżenia,   projekty   umów   i   ugód.

 

Specjalizujemy     się     w     szczególności    w    następujących     typach    spraw     z  zakresu    prawa    cywilnego:

 

– spory sądowe;

– sprawy spadkowe;

– umowy najmu;

– sprawy lokalowe;

– spory rozliczeniowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

– prawo autorskie;

– ochrona dóbr osobistych;

– umowy o dzieło;

– umowy o roboty budowlane.