Honorarium

Wśród cech, którymi powinien charakteryzować się dobry adwokat najczęściej wskazuje się, że powinien on być skuteczny.  Jednakże tak samo ważne jest budowanie relacji z  klientem.

Podstawą    dobrej   współpracy   z    klientem   jest    przejrzyste   określenie    jej warunków.

W   związku z  powyższym    zasady  współpracy   określane  są   już  po   wstępnej  rozmowie  z    klientem   w     oparciu    o   przedstawiony   przez    niego   stan  faktyczny    i    dokumenty.

Regułą  jest  ryczałtowe  określanie  wynagrodzenia.

W   wypadku  stałej  współpracy   możliwe  jest  ustalenie   stawki  godzinowej  za  wykonane czynności.

Zbiór   zasad   etyki  i   godności    wykonywania   zawodu   zakazuje   adwokatowi  informowania  osób,  które   nie   zwróciły   się  o   to,   o   stawkach   wynagrodzenia  za   świadczone   usługi.

Dane   kontaktowe  umożliwiające  zapytanie o stawki  wynagrodzenia znajdują się w  zakładce „Kontakt”.