Sprawy Rodzinne

 

W  zakres   usług z  dziedziny  prawa   rodzinnego   świadczonych   przez  Kancelarię wchodzi:      reprezentacja        stron        postępowania     w      postępowaniu     przed sądem       pierwszej      instancji,        postępowania          odwoławczego         aż       po  postępowanie    przed     Sądem            Najwyższym.         Udzielamy            konsultacji  przedprocesowych,        reprezentujemy         w           toku         spraw          sądowych,  sporządzamy      środki     zaskarżenia.

 

Specjalizujemy     się    w     szczególności     w    następujących     typach     spraw     z  zakresu     prawa     rodzinnego:

 

– rozwód;

– separacja;

– alimenty;

– opieka nad dziećmi;

– podział majątku;

– zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.